भिलवडी स्टेशन हे गाव पलूस तालुक्यात चितळे उद्योग समुह व हिंदुस्थान पेट्रोलियन गॅस प्लॅटचे शेजारी बसले आहे. गावास रेव्हीन्यूव रद्द नाही त्यामुळे गावातील सर्व शेतकयांच्या जमिनी हया जवळच्या गावच्या हद्दीत येतात.

भिलवडी स्टेशन हे गाव पलूस तालुक्यात चितळे उद्योग समुह व हिंदुस्थान पेट्रोलियन गॅस प्लॅटचे शेजारी बसले आहे. गावास रेव्हीन्यूव रद्द नाही त्यामुळे गावातील सर्व शेतकयांच्या जमिनी हया जवळच्या गावच्या हद्दीत येतात.

 

भिलवडी ग्राम पंचायत

भिलवडी स्टेशन हे गाव पलूस तालुक्यात चितळे उद्योग समुह व हिंदुस्थान पेट्रोलियन गॅस प्लॅटचे शेजारी बसले आहे. गावास रेव्हीन्यूव रद्द नाही त्यामुळे गावातील सर्व शेतकयांच्या जमिनी हया जवळच्या गावच्या हद्दीत येतात.